https://www.youtube.com/watch?v=9rfw4XFYrNk🙏พระขี่มอเตอร์ไซค์บิณฑบาตได้ไหม?
🙏พระที่บิณฑบาตจนเต็มแล้ว สามารถยืนรับอาหารต่อได้ไหม?
🙏พระมีการใส่บาตรให้กันหรือไม่?
🙏ใจร้อนแล้วโมโหใส่สามี บาปไหม?
🙏เป็นคนคิดมากและขี้น้อยใจ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?
🙏ถ้ามีคนนินทาแล้วเราเข้าไปตอบโต้ ผิดไหม?
🙏ถ้ามีคนนินทาแล้วเราเข้าไปทำร้ายเขา ผิดไหม?
🙏คนที่ฟังคนอื่นมา แต่ไม่รู้ความจริง แล้วเอาไปนินทา บาปไหม?
🙏เมื่อเจอคนใส่ร้ายนินทา เราควรตั้งสติอย่างไร?

Loading

Total Page Visits: 351 - Today Page Visits: 1