https://www.youtube.com/watch?v=XP_GzSjft2U🙏เลี้ยงกุ้งแล้วกุ้งตายเองบาปไหม?
🙏ถ้าซื้อปลาปักเป้าไปปล่อยให้กินหอย เราบาปไหม?
🙏ถ้าเราปล่อยปลาปักเป้าให้ไปกินหอย เราได้ทำทานไหม?
🙏การเลี้ยงปลาในตู้ถือเป็นการกักขังไหม?
🙏การจ้างบริษัทกำจัดแมลง บาปไหม?
🙏การผ่าตัดกบเพื่อการศึกษาแล้วกบตาย บาปไหม?
🙏เวลารักษาคนไข้แล้วคนไข้เจ็บจนคิดว่าเราทำร้ายเขา เราบาปไหม?
🙏การตัดสินใจจบชีวิตตัวเองของผู้ป่วย (การุณยฆาต) บาปไหม?

Loading

Total Page Visits: 322 - Today Page Visits: 1