https://www.youtube.com/watch?v=u5v5v376l3A🙏เจอคนขับรถผิดกฎจราจรแล้วไปว่าเขา เราผิดไหม?
ชื่อ มีผลต่อชีวิตเราหรือไม่?
🙏ลูกน้องทำไม่ได้ดั่งใจ จึงตีสั่งสอน บาปไหม?
🙏เก็บสัตว์มาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหว จึงนำไปให้คนอื่นเลี้ยงต่อ บาปไหม?
🙏ใจดีให้คนยืมเงินแล้วโดนโกงถึง 2 ครั้ง จนคนอื่นมองว่าโง่ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

Loading

Total Page Visits: 973 - Today Page Visits: 1