คอร์สฟรีดีๆ ก็มีในโลก

English for Peace of Mind from A to Z with Teacher Aeyzzz

“Buddhism & English Grammar Review”

เรียนรู้เรื่อง Noun, Verb, Adverb, Adjective และ 12 tenses กับคำศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนา

เรียนผ่าน zoom 6 คลาส

ลงทะเบียนครั้งเดียว เรียนได้ทั้งคอร์ส

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/VXqCE

เวลา 20.00 – 21.30 น.

วันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน 2563 “Noun”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 “Adjective”

วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 2563 “5 Verb forms”

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 “12 Tenses (Active Voice)”

วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 “12 Tenses (Passive Voice)”

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 “Adverb”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 "Adjective"

วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 2563 "5 Verb forms"

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 "12 Tenses (Active Voice)"

วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 "12 Tenses (Passive Voice)"

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 "Adverb"

Total Page Visits: 803 - Today Page Visits: 1