4 ธันวาคม 2563อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

 

เนื่องในโอกาสวันพ่อที่จะมาถึง พระอาจารย์มหานภันต์ สนฺติภทฺโท ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อ “ชีวิตต้องพัฒนา ปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อ” ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ท่านได้ตั้งหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ “3 พ่อ” โดยโยงหลักปฎิบัติบูชา 

 

ซึ่ง “3 พ่อ” ดังกล่าวหมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน และได้ตรัสถึงหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พ่อที่สองคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระอุปัชฌาย์ ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อในทางธรรม และพ่อที่สามคือ โยมพ่อ ผู้ซึ่งเป็นบุพการีของพระอาจารย์ซึ่งจะมีอายุครบ 88 ปี ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และได้มาร่วมงานในวันนี้ ตลอดจนบุพการีผู้เลี้ยงดูของทุกๆ ท่าน

พระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยการทักทายผู้ฟังซึ่งสวมหน้ากากทุกท่านว่า ใส่หน้ากากหาพระ (เพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่ไม่จริงใจ) ^__^


ในตอนหนึ่งของการบรรยาย ท่านได้กล่าวว่า เราอาจมีกรอบคิดบางอย่าง และมีข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แต่อย่าคิดว่าสิ่งที่เราสันนิษฐานจะถูกเสมอไป อาจจะมีบางมุมที่ไม่ใช่อย่างที่เราคิด เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับความถูกต้องของคนอื่นบ้าง จริงๆ อาจจะถูกกันได้หลายฝ่าย หลายฝั่งก็ได้ นอกจากนี้ ท่านยังได้บรรยายถึงพรหมชาลสูตร และได้สรุปความในตอนท้ายว่า หากมีผู้ตำหนิเรา แล้วเรามัวแต่ไปโกรธเขา เราก็จะไม่สามารถพิจารณาเนื้อความอย่างถูกต้อง


การมองโลกด้วยปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะทำให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดจากพรหมลิขิต แต่เป็นกรรมลิขิตจากการกระทำของเรา ซึ่งเริ่มจากมโนกรรม (ความคิดและทิฐิ) วจีกรรม (การสื่อสาร) และกายกรรม (การกระทำ) ซึ่งการกระทำของเรามีผลต่อมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม ของคนอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรายิ้มให้คนอื่น โอกาสที่เขาจะยิ้มตอบก็สูง แต่ถ้าเราเลือกที่จะตบคนอื่น คงไม่มีใครพูดว่าขอบคุณ ^__^


พระอาจารย์ได้กล่าวถึงหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งผู้ฟังทุกท่านจะได้รับแจกหนังสือ “ธรรมะฉบับเรียนลัด” โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) หลังบรรยายจบ เพราะการแจกหนังสือหรือเอกสารก่อนการบรรยาย คือการฆ่าตัวตายของวิทยากร ^__^


ในตอนท้ายท่านได้ย้ำว่า อย่าหยุดไว้ที่การพูดหรือการสื่อสาร แต่ขอชวนให้สื่อสารด้วยการปฏิบัติ “Actions speak louder than words” ถ้าเราคิดว่าสิ่งเล็กน้อยที่เรากำลังจะทำ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเราเริ่มต้นก็จะมีคนมาร่วมด้วย


ในการบรรยายครั้งนี้ ท่านได้แนะนำมูลนิธิ IBHAP ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของท่านที่จะนำพุทธศาสนา ไปเป็นต้นทุนของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมโลก


ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าฟังการบรรยายในวันนี้สามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ทางเพจ CPAll หรือรับชมทางรายการพุทธปัญญาภิรมย์ ช่อง 16 (TNN24) วันเสาร์ เวลา 7.00 น. และในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 4.15 น. ขอเชิญรับชมการบรรยายธรรมะของพระอาจารย์ในรายการระเบียงบุญ ทางช่อง 3 เป็นมงคลของการเริ่มต้นปีใหม่

ที่มา: https://www.facebook.com/cpall7 

Total Page Visits: 873 - Today Page Visits: 1