เสื้อยืดมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) ที่ทาง moreloop ผลิตนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อกิจกรรม “ลงธรรม นำทุน บุญหนุนสังคม” สำหรับให้ญาติโยมได้ร่วมบุญเพื่อขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ทั้งยังเป็นเสื้อที่พระอาจารย์พระมหานภันต์ใช้เป็นสิ่งเชื่อมโยง เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย 

We curate the surplus fabric from quality garment factories and create a market to allow SMEs to access quality fabrics at reasonable price. Our vision is to make circular economy a reality.

Moreloop เชื่อในโลกที่เดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เราจึงตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการเป็นตัวกลางรับ ‘ผ้าคุณภาพ’ ที่เกินจากการผลิตและต้องเหลือค้างในสต็อกโรงงานมาหมุนเวียนสู่ลูกค้าที่สนใจ ในราคาเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เรามองว่าสิ่งมีค่าน้อยในที่หนึ่ง อาจกลายเป็นสิ่งมีค่ามากในอีกที่หนึ่งได้

Line@: @moreloop

IG: moreloop.ws

www.moreloop.ws

ที่มา : https://www.facebook.com/moreloopws

Total Page Visits: 1139 - Today Page Visits: 1