ปฐมนิเทศโครงการภาษาอังกฤษเพื่อสันติสุขของชีวิตและสังคม รุ่นที่ 1

ปฐมนิเทศโครงการภาษาอังกฤษเพื่อสันติสุขของชีวิตและสังคม รุ่นที่ 1 (สัมภาษณ์ผู้ร่วมโครงการ)

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บรรยากาศการปฐมนิเทศออนไลน์ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

Total Page Visits: 847 - Today Page Visits: 2