พื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไป พระ เถร เณร ชี ภิกษุณี ปะขาว ฯลฯ และไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด หรือไม่มีศาสนา ที่สนใจพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และสร้างสมเครือข่ายแห่งโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพื่อทำงานที่เป็นประโยชน์สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ

English for Peace of Mind Cohort 1

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อสันติสุข
ของชีวิตและสังคม รุ่นที่ 1

Special Classes

สนทนากับครูเจ้าของภาษาและคอร์สพิเศษ

Public Events

Talk for Peace, Please (d) Talk
สันติสนทนาทุกวันอาทิตย์

Volunteer Teachers​

ครูจิตอาสาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจากนานาประเทศ​