พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อการลงมือทำ ในการบรรยายและฝึกอบรมสำหรับองค์กรรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรทางศาสนา
  2. สื่อสารการขับเคลื่อนพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสื่อสาธารณะและสื่อโซเชียล
  3. สร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการลงมือทำร่วมกับทั้งบุคคลและองค์กร

โลกของธุรกิจและโลกของศาสนาไม่สามารถอยู่อย่างแยกจากกันได้

25 มิถุนายน 2564แอดหมอขอเล่า English version “โลกของธุรกิจและโลกของศาสนาไม่สามารถอยู่อย่างแยกจากกันไRead More

อ่านต่อ

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ

Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  บัญชีเลขที่ 054-1-40498-0 

พื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไป พระ เถร เณร ชี ภิกษุณี ปะขาว ฯลฯ และไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด หรือไม่มีศาสนา ที่สนใจพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และสร้างสมเครือข่ายแห่งโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพื่อทำงานที่เป็นประโยชน์สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ

ลงทะเบียนร่วมขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมกับมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) คลิกที่นี่

การระบาดของโควิดที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังวัดในประเทศไทย มีผลกระทบมากกว่าผลทางเศรษฐกิจ

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน มีบทความภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่าง ซึ่งเขียนโดย Brooke SchednRead More

อ่านต่อ

344 วัดสระเกศ (คณะ 6) ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

Email

info@ibhap.org

Telephone

087 709 4259

Facebook

มูลนิธิ สกพ. - IBHAP Foundation

Youtube

มูลนิธิ สกพ. - IBHAP Foundation