หากท่านต้องการเปลี่ยน “เวลา” และ “ความเชี่ยวชาญ” เป็น “งาน” เพื่อสื่อสารสิ่งดี เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างมียุทธศาสตร์และพลังทวีคูณร่วมกัน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในตำแหน่งจิตอาสามูลนิธิ สกพ. (IBHAP Foundation Volunteer) 2 ประเภท ได้แก่ 

1) จิตอาสามืออาชีพ (มีค่าตอบแทน)

2) จิตอาสาเฉพาะกิจ (ไม่มีค่าตอบแทน)

ทำหน้าที่ในทีม ทั้ง 7 ทีม ดังนี้

———————————————————–

 1. ทีมแอดมินเว็บไซต์ มูลนิธิ สกพ. – IBHAP Foundation (https://ibhap.org)

ทำหน้าที่

        – อัพเดทข้อมูลจาก Facebook และ Youtube 

        – ใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

        – สามารถใช้หรือพร้อมเรียนรู้การใช้งาน wordpress

———————————————————–

 2. ทีมแอดมินเพจ Facebook (https://www.facebook.com/IBHAP) และ Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCjScesRz_L16aIs-Kdtsh_g) มูลนิธิ สกพ. – IBHAP Foundation 

ทำหน้าที่

        – อัพเดทข้อมูลข่าวสารและ Quotation ในรูปแบบคลิป ภาพ หรือสื่ออื่น ๆ ตามตารางการโพสต์และตามที่ได้รับมอบหมาย 

        – แชร์โพสต์จากหน้าเพจไปยังกลุ่ม/เพจที่เกี่ยวข้อง (เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้ให้) และแชร์ไปยัง Instagram

        – ตอบคอมเม้นต์และข้อความในเพจมูลนิธิ ช่องยูทูบ และในที่อื่น ๆ ที่อ้างอิงถึง

        – อัพเดทคลิปและซับไตเติ้ล ตามแผนที่วางไว้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

        – สามารถใช้หรือพร้อมเรียนรู้การใช้งาน Facebook page

        – สามารถเขียนคำบรรยายภาพและข้อความในโพสต์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้

        – สามารถใช้หรือพร้อมเรียนรู้การใช้งาน YouTube Studio

———————————————————–

  3. ทีมแอดมินไลน์ มูลนิธิ สกพ. IBHAP_F (@IBHAP)

ทำหน้าที่

        – อัพเดทข้อมูลจาก Facebook มูลนิธิ สกพ. – IBHAP Foundation และตามที่รับมอบหมาย 

        – แชร์โพสต์ไปยังกลุ่มไลน์ต่าง ๆ (เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้ให้) 

        – ตอบแชท

คุณสมบัติ

        – สามารถใช้หรือพร้อมเรียนรู้การใช้งาน Line Official Account

        – สามารถเขียนคำบรรยายภาพและข้อความในโพสต์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้

———————————————————–

 4. ทีมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ทำหน้าที่

        – ดูข้อมูล insight และวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์, Facebook, Line และ YouTube เพื่อวางแผนการสื่อสาร

        – หาข้อมูลกลุ่ม/เพจ Facebook และกลุ่มไลน์ ที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แอดมินโซเซียลมีเดียของมูลนิธิ

        – หาข่าวสารและเรื่องเกี่ยวกับ SDGs, พันธมิตร, กรรมการมูลนิธิ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แอดมินโซเซียลมีเดียของมูลนิธิ

คุณสมบัติ

        – ชอบการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

        – เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล insight ได้

———————————————————–

 5. ทีมตัดต่อคลิป เพื่อใช้ในช่อง YouTube  และ Facebook

ทำหน้าที่

        – ตัดต่อคลิปสั้น, ทำคลิปวิดีโอ ตามแผนที่วางไว้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

        – สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้

———————————————————–

 6. ทีมสื่อสาร

ทำหน้าที่

        – วางแผนการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

        – มีประสบการณ์ในสายงาน Social Media

        – มีทักษะในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร

        – พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

———————————————————–

 7. ทีมต่างประเทศ

ทำหน้าที่

        – ประสานงานต่างประเทศ

        – ค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ

        – สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ของมูลนิธิกับระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับโลก

คุณสมบัติ

        – สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลได้


 ผู้ที่สนใจ กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2XO4Nfz

Loading