รับมือการบูลลี่และการเปิดพื้นที่เพื่อพหุวัฒนธรรม

“อย่าให้สิ่งที่คนอื่นแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำ กำหนดสิ่งที่เราเป็น” ____พระมหานภันต์ Read More

Loading

The Golden Mount Temple has opened the “decade of action” for SDGs

The Golden Mount Temple has opened the “decade of action” for SDGs with IBHAP Foundation as a bridging organization which links 21 other organisations to form a collaborative network to drive SDGs. This action serves SDGs 17 – partnerships for the goals. Ven. Napan Santibhaddo, Chair of IBHAP Foundation and Assistant Abbot, believes that SDGs are not the responsibility of a specific organisation and to achieve the goals all sectors have to join forces.

Loading